JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Būti geram tai reiškia gyventi kitų labui... 

Šv. Uršulė Leduchovska

 

 

                            

Projektai

 

ES projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

Gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

 

 

PROJEKTAS „BON PIERWSZAKA”

Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „Bon Pierwszaka“. Projektą vykdo fondas „Pagalba lenkams Rytuose“ bendradarbiaujant su „Lenkų mokytojų draugija“. Projektą finansuoja Lenkijos Užsienio reikalų ministerija.

Nuotraukos

 

 

ANKSTYVOSIOS PREVENCIJOS PROGRAMA  „ZIPIO DRAUGAI”

 

Mūsų gimnazijoje programa yra įgyvendinama nuo 2016-10-10 ir vyks iki 2017-05-31.

Programos koordinatoriai: pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Marija Macinkevič (tel. 85-2698127, 860591874, el. paštas: macinkevic.marija60@gmail.com. Programos dalyviai 1klasės mokiniai.

<<daugiau>>

www.vaikolabui.lt

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais

 

 

 

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/templates/rt_solarsentinel_j15/images/header/blue/logo2.png Projektas „Lyderių laikas 2“

Šis projektas mūsų mokykloje „daro pirmus žingsnius” t.y. nuo 2014-03-06.  Projekto koordinatorė: pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Marija Macinkevič (tel. 85-2698127, 860591874, el.paštas: macinkevic.marija60@gmail.com). Projekto dalyviai 2A klasių mokiniai.

Daugiau>> www.lyderiulaikas.smm.lt

Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam".

Plačiau...

 

http://www.polskaszkola.lt/strona/images/elements/projekt3.pngTarptautinis kultūrinės edukacijos projektas „Biblioteka kuprinėje”.

Plačiau...

 

 

http://www.volunges.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2013/04/untitled.jpgVaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo programą „Obuolio draugai”.

Plačiau...

 

 

2011-2013 m.  mokyklos biblioteka dalyvauja ,,Mokyklų tobulinimo programos plius“ (MTP+) projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM ). 

Plačiau...

 

Mūsų mokyklos bendruomenė dalyvauja  socialiniame projekte  "KAMŠTELIŲ VAJUS ".

Plačiau...

 

 

Projektas „Ugdymo karjerai stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. 

Plačiau...

 

 

Programa „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“.

Plačiau... 

 

Programa „Pienas vaikams"

Plačiau...

 

 


Mūsų mokykloje buvo vykdomi projektai ir programos:

 

Vaikų ir jaunimo socializacijos programos:

„Esu sveikas ir saugus“ (stovykla, 2013 m. birželio mėn.)

Vadovė socialinė pedagogė Danuta Žižnevskaja  

Plačiau...

„Gyvūnų pasaulyje“ (stovykla, 2012 m. birželio mėn.)

Vadovė socialinė pedagogė Danuta Žižnevskaja  

Plačiau... (lenkų k.)

„Nuostabus gamtos pasaulis“ (stovykla, 2011 m.birželio mėn.)

Vadovė socialinė pedagogė Danuta Žižnevskaja  

Plačiau... (lenkų k.)

 

 Projektai:

„Mano miesto paminklai“ (11-12 kl., Ieva Kupcevič, Brygida Šaranda)

Plačiau...

Ekologinis projektas „Kurkime sveiką Europą“ (11-12 kl., H. Grigorovič)

Plačiau...

 


Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“

Projektą organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“.

Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač Mokyklų auklėtinius – moksleivius, studentus, darželinukus (toliau – Moksleivius) rūšiuoti ir rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių bei pakuočių atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą minėtomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Ugdyti Moksleivius, Moksleivių šeimos narius, mokytojus ir bendruomenes teisingai tvarkyti atliekas.

2013–2014 mokslo metais projektas prasideda 2013 m. rugsėjo mėn. ir baigiasi 2014 m. gegužės 10 d.

Projekto metu organizuojamos dvi atliekų surinkimo akcijos – rudens ir pavasario. Rudeninė atliekų surinkimo akcija vyks 2013 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. sausio mėn. Pavasarinė atliekų surinkimo akcija vyks 2014 m. vasario – gegužės mėnesiais.

Už surinktas aliekas yra skiriami taškai, kuriuos projekto pabaigoje galima mainyti į prizus.

Tarpiniai Projekto rezultatai skaičiuojami pasibaigus rudeninei atliekų surinkimo akcijai (2014 m. vasario mėn.), galutiniai Projekto rezultatai bus suskaičiuoti iki 2014 m. gegužės 15 d.

Mūsų mokyklos bendruomenė įsijungė į šį projektą nuo 2012-2013 m. m. ir jau laimėjo stalo žaidimų, kuriuos išrinko patys mokiniai.

Neterškim gamtos, rūšiuokim atliekas bei gaukim vertingų prizų.

Projekto „Mes rūšiuojam“ koordinatorė mokykloje – lietuvių kalbos mokytoja Ana Atkinskaja (mob. tel.: 860259025, el. paštas: atkinskaja.ana@gmail.com).

Daugiau informacijos –  www.mesrusiuojam.lt bei Facebook paskyroje.

 

 


 

Programa „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo

 įstaigose“.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykloje vykdoma LR nacionalinio biudžeto bei Europos Sąjungos  lėšomis remiama programa ,,Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Programa skirta visiems priešmokyklinukams bei I–IV klasių mokiniams. Šios programos siekis – paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje. Vaisius vaikai nemokamai gauna 2 kartus per savaitę. Tiekėjas UAB „Valčiūnai“.

Programos koordinatorė mokykloje socialinė pedagogė Danuta Žižnevskaja, tel. 8 616 86 207

Plačiau apie programą galima pasiskaityti: http//www.litfood.lt

 


Programa „Pienas vaikams"

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykloje vykdoma LR nacionalinio biudžeto bei Europos Sąjungos  lėšomis remiama programa "Pienas vaikams“. Programa skirta visiems priešmokyklinukams bei I–IV klasių mokiniams. Programos tikslas - pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius. Visi priešmokyklinukai bei pradinių klasių mokiniai 2 kartus per savaitę nemokamai gauna pieno produktų (varškės, varškytės, jogurtų). Mūsų mokyklai remiamus pieno produktus tiekia UAB „Valčiūnai“.

Programos koordinatorė mokykloje socialinė pedagogė Danuta Žižnevskaja, tel. 8 616 86 207

Plačiau apie programą galima pasiskaityti: http//www.litfood.lt

 


Mano miesto paminklai

Mūsų mokykloje įvyko projekto „Mano miesto paminklai“ pristatymas. Projektas buvo parašytas keliems metams. 

Projekto tikslas buvo priartinti mokiniams miesto istoriją bei dabartį tuo pačiu skiepijant jiems pagarbą miesto kultūrai ir jo paveldui. 

Projekte dalyvavo 11–12 klasių mokiniai. Projekto metu mokiniai dirbo individualiai, vadovaujant mokytojoms, grupėse, mokykloje arba namie. Taip pat naudojosi įvairiais šaltiniais, dalyvavo ekskursijose (ekskursija po Vilniaus senamiestį), teminėse pamokose (kovo 4 d. važiavome į Kaziuko mugę).

Savo pasiekimus pristatėme įvairiais būdais: maketais, kūrybiniais darbais, albumais  (surinkome daug medžiagos apie Vilniaus senamiestį), aptarėme Vilniaus legendas, susipažinome su miesto planu. Visų metų darbo rezultatus mokslo metų pabaigoje pristatėme mokyklos bendruomenei.

Projektą parengė istorijos vyresn. mokytoja B. Šaranda ir  lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja E. Kupcevič.

 

 


 Ekologinis projektas „Kurkime sveiką Europą“

Ekologinio projekto tikslas  – skatinti moksleivių iniciatyvą ir norą kaupti ekologinę informaciją, dirbti savarankiškai, rūpintis ne tik savo, bet savo šalies ir visos žemės ateitimi. 

Projektas buvo įgyvendinamas dvejus mokslo metus. Jį sudaro keli pagrindiniai etapai: situacijos analizė, bandymai ir eksperimentai, siūlymai, kaip išspręsti problemas. Projekte pabrėžiamas ypatingas ekologinio ugdymo vaidmuo. 

Projekte dalyvavo 11-12 klasės mokiniai, bet į akcijas įtraukiama visa mokykla. Taip pat projekte dalyvavo geografijos, darbų, biologijos, chemijos mokytojai. Projekto metų įvyko keletas ekologinio klubo „Žaliasis šilas“ užsiėmimų, aplinkos tvarkymo akcija, patikrintas vandens užterštumo laipsnis Juodšilių apylinkėse.

Projekto vadovė – fizikos mokytoja metodininkė H. Grigorovič.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com