JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Būti geram tai reiškia gyventi kitų labui... 

Šv. Uršulė Leduchovska

 
 

                       

Popamokinė veikla

1-4 klasių mokiniams per 2018-2019 m. m. skiriama 15 ugdymo proceso dienų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai:

Eil. nr.

               Pavadinimas

Mėnuo

Atsakingi mokytojai

1. „Aš einu rudenėlio takučiu“ – rudens šventė Rugsėjis Pradinių klasių vadovai
2. „Ar aš norėčiau gyventi Lietuvos didžiojo kunigaikščio rezidencijoje?“ –  ekskursija į Valdovų rūmus Spalis T. Filistovič
3. „Pirmokų abėcėlės šventė” – pirmokų krikštynos Lapkritis D. Pavliukovič  
4. „Kalėdinė pasaka“ – išvyka į Lenkų kultūros namus Gruodis Pradinių klasių vadovai  
5. „Kalėdinė ligonių lankymo akcija“ Sausis T. Filistovič  
6. „Pasaulis su seneliais didžiulis ir linksmas” – senelių šventė Vasaris  Pradinių klasių vadovai
7. „Būk matomas ir saugus kelyje” – gimnazijos saugaus eismo varžybos Kovas I. Sinkevič
8. „Kaip gera ir smagu žaisti kartu“ – sporto varžybos T. Filistovič  

M. Macinkevič

9. „Susitikimas su pasaka” – ekskursija į Lėlių teatrą Balandis   I. Sinkevič
10.  „Mano šeima – mano tvirtovė“ –  šeimos šventė Gegužė Pradinių klasių vadovai  
11. „Magnolijos“ – edukacinė ekskursija į VU Kairėnų botanikos sodą Gegužė D. Pavliukovič  
12. Ekskursija po Juodšilių apilinkes Birželis Pradinių klasių vadovai  
13. „Levandų uostas“ – išvyka Birželis Pradinių klasių vadovai  
14. Pinigų muziejus“ – išvyka Birželis Pradinių klasių vadovai  
15. Mokslo metų pabaigos šventė Birželis Pradinių klasių vadovai

 

5-8 ir IG-IVG klasių mokiniams per 2018-2019 m. m. skiriama 15 ugdymo proceso dienų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mėnuo

Atsakingi mokytojai

1. Mokslo ir žinių diena Rugsėjis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių vadovai
2. Lenkijos Nepriklausomybės 100-mečio minėjimas  Lapkritis

Lenkų kalbos mokytojai, socialinių mokslų metodinė grupė, menų mokytojai

3. „Mažasis stebuklas“ –  kalėdinis renginys Gruodis

Tikybos mokytojas, menų  mokytojai

4. „Teatras pas mus ir mes jame“- teatro diena Kovas Klasių vadovų metodinė grupė
5. Saugokime gamtą ateities kartoms: akcija ,,Darom – 2019“ Balandis Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, klasių vadovai
6. Globėjos diena: šv.Uršulės Leduchovskos 80-ųjų mirties metinių minėjimas Gegužė   Klasių vadovų metodinė grupė
7. Piligriminė kelionė pesčiomis kun. J. Obrembskio pėdsakais Birželis Tikybos mokytojas, klasių vadovai
8. Nepažintas Vilnius – pažintinė išvyka* Birželis Kalbų ir klasių vadovų metodinė grupė
9. Bibliotekų ir muziejų diena – edukacinė išvyka* Birželis Klasių vadovų metodinė grupė, bibliotekininkas
10. Turizmo diena: turistinis žygis po Juodšilių apylinkes Birželis Kūno kultūros mokytojas,  klasių vadovai
11. Įdomus pasaulis“ – gamtamokslinių, tyriminių ir eksperimentinių veiklų diena Birželis   Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė
12. „Pasikrauk energijos“ – sporto diena Birželis   Kūno kultūros mokytojas, klasių vadovai
13. „Pažinkime Lietuvą“ – pažintinė išvyka į Anykščius * Birželis   Kalbų ir socialinių mokslų metodinė grupė
14. „Lietuvos dvarai“ – pažintinė išvyka* Birželis   Socialinių mokslų metodinė grupė
15. Mokslo metų pabaigos šventė Birželis   Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių vadovai

 

 

 

 

 

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com