JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Būti geram tai reiškia gyventi kitų labui... 

Šv. Uršulė Leduchovska

 

 

                         

Gimnazijos vadovai

 

 

 

 L. e. direktoriaus pareigas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ligija Koženevska 

tel./fax.: (8 5) 2698127

istorijos vyresn. mokytoja

pedagoginio darbo stažas 22 m.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Kristina Gaidulevič 

tel./fax.: (8 5) 2698127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com