JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Būti geram tai reiškia gyventi kitų labui... 

Šv. Uršulė Leduchovska

 

 

                                

Svetainės struktūra

Pagrindinis

§         Įvykiai

§         Mūsų pasiekimai

§         Neformaliojo švietimo užsiėmimai  

§         Pamokų tvarkaraštis

§         Ugdymo proceso organizavimas

§         Galerija

§         Ugdymas karjerai

§         PIT

§        Pagalbos mokiniui specialistai 

§         Kontaktai

§         Parama

§         2% parama gimnazijai

§       Nuorodos

Apie gimnaziją 

§         Gimnazijos misija ir vizija

§         Istrorija

§         Šv. Uršulė Leduchovska 

§         Tradicijos

§         Gimnazijos himnas

§         Gimnazijos muziejus 

§         Bendradarbiavimas 

 

Gimnazijos veikla

§         Nuostatai

§         Gimnazijos savivalda

§         Ugdymo proceso organizavimas

§         Popamokinė veikla

§         Priėmimo į gimnaziją sąlygos ir tvarka

§         Viešieji pirkimai

§         Projektai 

Bendruomenė

§         Gimnazijos vadovai

§         Mokytojai

§         Mokiniai

§         Pagalbos mokiniui specialistai

§         Biblioteka

Bendra informacija

 

 

 

 

 

 

          

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com