JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Būti geram tai reiškia gyventi kitų labui... 

Šv. Uršulė Leduchovska

 

 

                         

Apie gimnaziją

 

Šiuo metu (2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis) gimnazijoje mokosi 173 mokiniai, dirba 33 mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, daugiau kaip 20 techninio bei pagalbinio personalo darbuotojų. Gimnazijoje veikia trys priešmokyklinio ugdymo grupės: Valčiūnų skyriuje ir Juodšiliuose (mišraus amžiaus vaikų – nuo 3 iki 6 metų), (pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 16 vaikai, ikimokyklinio ugdymo programą – 24).

Gimnazijoje organizuojami šie neformaliojo švietimo užsiėmimai: kraštotyros, estradinių šokių, choras, sporto, matematikos, dailės, dramos, informatikos ir kiti. Vykdomos vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos. 

Per įvairių dalykų pamokas mokiniai turi galimybę naudotis informacinėmis technologijomis: gimnazijoje yra 38 kompiuteriai. Mokymui naudojami 16 kompiuterių (visi prijungti prie interneto). Mokinių ir mokytojų individualiam darbui gimnazijos bibliotekoje įrengtos 5 darbo vietos darbui su kompiuteriu.

Metodinės grupės organizuoja įvairių dalykų dekadas, savaites: lietuvių kalbos savaitę, tiksliųjų mokslų dekadą, istorijos ir geografijos dalykų dekadą, užsienio kalbų savaitę. Mokiniai aktyviai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose.

Kiekvienais metais organizuojama daug švenčių ir renginių. Tradiciniais renginiais tapo pirmokų krikštynos, Mokytojų diena, Kalėdinės scenos vaidinimas ir dalijimasis kalėdaičiais, Močiutės ir Senelio diena, mokslo pradžios ir pabaigos šventės ir kt. Organizuojamos ekskursijos po Lietuvą. Jau vykome į Kauną, Rumšiškes, Vilnių, Druskininkus.

 

 

 

 

Nuorodos

 

 

 

 

          

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com