JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Būti geram tai reiškia gyventi kitų labui... 

Šv. Uršulė Leduchovska

 

 

                         

Gimnazijos dokumentai

GIMNAZIJOS 2019–2020 M. M. UGDYMO PLANAS

GIMNAZIJOS NUOSTATAI

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ BEI KITŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IR BIBLIOTEKININKO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS  ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO  NUOSTATAI

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

Ataskaitos

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS MEČISLAVO JASIULEVIČ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS MEČISLAVO JASIULEVIČ 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS FINANASINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com