GIMNAZJUM IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W CZARNYM BORZE

Święta
Urszula Ledóchowska
1865-1939
 

Być dobrym to znaczy żyć dla szczęścia innych... 

Św. Urszula Ledóchowska 

 

                              

Misje gimnazjum

Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej jest placówką ogólnokształcącą dla dzieci i młodzieży, nauka odbywa się w języku polskim, można tu otrzymać wykształcenie początkowe, podstawowe i średnie. Ośrodek edukacyjny kieruje się wartościami chrześcijańskimi i ogólnoludzkimi.

Wizje gimnazjum

Jest to samodzielna placówka, otwarta na wszelkie zmiany i innowacje zachodzące w społeczeństwie; najważniejszym celem jest wychowanie intelektualne i duchowe młodzieży; dbanie o kulturę osobistą i pozytywne zachowanie się w relacjach międzyludzkich; ważnym zadaniem jest uświadomienie członkom społeczności potrzeby nauczania i kształcenia; wychowanie młodzieży na obywateli potrafiących żyć w jedności i zgodzie. 

Cele i zadania gimnazjum

Szczegółowe cele wykształcenia:

Rozumienie podstawowych wartości, które pomogą młodej osobie zostać sumiennym człowiekiem, chętnym do nauki, samodzielnym, odpowiedzialnym, mającym odpowiednią postawę obywatelską i patriotyczną. Kształcenie umiejętności zbierania informacji, zapewnienie nauczania języka ojczystego, państwowego i obcego, uświadomienie własnych priorytetów, które pomogą mu samodzielnie egzystować.

Ważnym zadaniem jest ustalenie twórczych zdolności młodego człowieka, również pomoc w uzyskaniu zawodowych uprawnień, które będą odpowiadały poziomowi ówczesnej kultury i technologii i pozwolą być konkurencyjnym na rynku pracy. Stworzenie warunków do stałego intelektualnego wzbogacania osobowości.

Kształcenie wśród młodzieży pojęć o podstawach narodowej i etnicznej kultury, zapoznanie ze światową kulturą humanistyczną i europejską kulturą, stworzenie warunków do formowania się dojrzałych pojęć etycznych i estetycznych. Zapewnienie zachowania wartości kulturowych i narodowościowych.

Wpajać chrześcijańską moralność i dążyć do tego, żeby członkowie szkoły byli dumni, że ośrodek nosi imię patronki św. U. Ledóchowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas: Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Mokyklos g. Nr. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102,

 Vilniaus r., Lietuva, tel.: (85) 2698127, el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com